Laden

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112
?>

Cliëntenraad

Medicamus hecht grote waarde aan betrokkenheid en inspraakmogelijkheden om de kwaliteit van zorg te borgen en waar mogelijk nog verder te verbeteren. De cliëntenraad staat Medicamus Spoedpost B.V. met raad en daad bij voor het bieden van kwalitatieve goede zorg in de avonduren en weekenden.

Doel

De cliëntenraad heeft als doel om de gemeenschappelijke belangen van cliënten (met name met betrekking tot spoedzorg buiten kantoortijden) te behartigen. Zij hebben de wettelijke bevoegdheid om gevraagd en ongevraagd advies te geven aan bestuur en directie over onderwerpen die van belang zijn voor de cliënten. Patiëntenvoorlichting, bescherming van de privacy, klachtenregeling en verbetering van de communicatie zijn hiervan voorbeelden.

Leden

De cliëntenraad bestaat momenteel uit drie leden: Joke Heinen, Henk Leeuwis en Thilly Bensink

Contact

Wilt u in contact komen met onze cliëntenraad? Neemt u dan contact met hen op via: clientenraad@medicamus.nl