Laden

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Welkom bij Medicamus

Medicamus is de organisatie van en voor huisartsen in de regio Noordwest-Veluwe en Zeewolde (ruim 158.585 inwoners). Alle 67 huisartsen, werkzaam in 52 praktijken, zijn bij Medicamus aangesloten. Daarnaast zijn er 25 niet-praktijkhoudende huisartsen aangesloten bij Medicamus.

Medicamus organiseert:

  • acute huisartsenzorg buiten kantoortijden op de Spoedpost;
  • chronische eerstelijnszorg.

Namens de huisartsen sluit Medicamus contracten af met verzekeraars en zorgpartners voor het leveren van multidisciplinaire zorg. Medicamus is het aanspreekpunt voor samenwerking met huisartsen in Noordwest-Veluwe en Zeewolde. De huisartsen leveren de zorg altijd zelf.

Tevens biedt Medicamus de huisartsen:

  • nascholing en deskundigheidsbevordering;
  • faciliteiten zoals het regionale huisartseninformatiesysteem.