Laden

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112
?>

Medicamus maakt ruimte voor de stagiair

Stages Doktersassistente/POH:

Om de kwaliteit van huisartsenzorg in Noordwest-Veluwe en Zeewolde blijvend hoog te houden, is het van belang dat er voldoende vakmensen in de regio opgeleid worden. Een goede stageplaats om praktijkervaring op te doen is hierbij cruciaal en onmisbaar.

Medicamus wil huisartsenpraktijken graag structureel ondersteuning bieden bij het opleiden van stagiaires.

Door het bieden van meer stageplaatsen kunnen meer studenten afstuderen. En beschikt de regio over patiëntvriendelijke en deskundige doktersassistenten en praktijkondersteuners. Met dit gekwali­ficeerd personeel kunnen praktijken ook in de toekomst voldoen aan de toe­nemende zorgvraag in de eerstelijnszorg.

Hoe helpt Medicamus?

Medicamus biedt ondersteuning bij het opleiden van assistenten en praktijkonder­steuners.
Dit doen wij onder andere door:

  • Het aanbieden van de scholing ‘basisvaardigheden werkbegeleider’.
  • Ondersteuning bij administratieve taken (aanvraag vergoedingen).
  • Inwerken van stagiaires in het HIS (HealthConnected) en zo nodig een triage training.
  • Aanbieden van de mogelijkheid voor stagiaires om een aantal keer mee te lopen op de huisartsenspoedpost.
  • Aanbieden van de mogelijkheid voor stagiaires om deel te nemen aan het scholingsprogramma van de Medicamus Academie.
  • Contact met de diverse opleidingen over de inhoud van de opleidingen en de invulling van de stageperiodes.
  • Het op verzoek van de praktijken doorsturen van motivatiebrieven en cv’s van stagiaires die een stageadres zoeken.

Contactpersonen

Mandy Stapper (opleiding basisvaardigheden, werkbegeleider via nascholingen).

Sandra van Delft (contact met opleidingen, aanspreekpunt stagiaires en praktijken, contactpersoon voor het meekijken op de HAP, het geven van triage trainingen).

Margriet de Wee (inwerken in HealthConnected).

E-mail: stages@medicamus.nl 
Telefoon: 0341- 217 217