Laden

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112
?>

COPD

Wat is COPD?
COPD is een verzamelnaam voor chronische bronchitis en longemfyseem. De afkorting staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Bij COPD zijn de luchtwegen blijvend vernauwd en werken de longen steeds minder goed. De oorzaak is een chronische ontsteking van het slijmvlies in de luchtwegen, die vooral de kleine vertakkingen van de luchtwegen blijvend beschadigt.  COPD wordt vaak veroorzaakt door roken. Andere oorzaken kunnen zijn:

 • Luchtvervuiling (waaronder fijnstof)
 • Schadelijke stoffen (bijvoorbeeld houtstof, lijm, of verfdampen)
 • Slecht behandelde astma of veel longontstekingen
 • Erfelijke ziekte
 • De behandeling richt zich op het verminderen van klachten en het afremmen van verslechtering.

COPD-zorg
De COPD-zorg bestaat uit controles en onderzoeken in de huisartsenpraktijk. Daarnaast kan ondersteuning of advisering door een diëtiste, fysiotherapeut en/of apotheker noodzakelijk zijn. Lichte tot matige COPD wordt grotendeels in de huisartsenpraktijk behandeld. De huisarts stelt met u een individueel zorgplan op, maar het meeste contact hierover hebt u met de praktijkondersteuner. Onder verantwoordelijkheid van de huisarts voert de praktijkondersteuner volgens protocol een aantal behandelingen en controles uit. Afhankelijk van het COPD-beeld is dat onder andere:

 • minimaal 1 keer per jaar een longfunctieonderzoek
 • minimaal 1 keer per jaar een controle van de manier waarop u uw medicatie inhaleert (inhalatietechniek)
 • afnemen van diverse vragenlijsten
 • begeleiding bij stoppen met roken (als dat aan de orde is).

Ernstige COPD wordt in eerste instantie behandeld door de longarts. Bij stabilisering van de aandoening verwijst de longarts u terug naar de huisarts. 

Begeleiding van andere zorgverleners
Het zorgprogramma kan verder begeleiding omvatten van: 

 • de diëtiste, die adviseert over een gezond voedingspatroon
 • de fysiotherapeut met COPD-deskundigheid, die u begeleidt naar een actieve leefstijl
 • de apotheker voor advies over bijwerkingen van) medicijnen en de manier van innemen ervan. Ook controleert hij medicatie op samengaan met andere middelen die u gebruikt (i.s.m. huisarts)

Als patiënt heeft u veel invloed op deze begeleiding. Zo bepaalt u zelf, in overleg met de behandelaar, uw doelen en de manier waarop u ze wilt bereiken.  

Lotgenotencontact
Contact met lotgenoten is mogelijk bij het Longpunt: een maandelijkse ontmoetingsmogelijkheid voor mensen met COPD, hun omgeving en zorgverleners. Er zijn bijeenkomsten in alle regio’s van het land, ook in Harderwijk. Vraag uw praktijkondersteuner voor meer informatie of kijk op www.longfonds.nl/ons-werk/longpunt

Meerinformatie