Laden

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

CVRM

Wat is CVRM?

CVRM staat voor Cardiovasculair Risico Management, de totale zorg voor patiënten met een cardiovasculaire ziekte of een verhoogd risico daarop. Cardiovasculaire ziektes zijn ziektes van het hart en de bloedvaten, zoals een hartinfarct, een herseninfarct, een TIA of afsluiting van de bloedvaten in de benen.

CVRM-zorg is niet alleen het behandelen van hoge bloeddruk of een verhoogd cholesterol, maar ook het geven van adviezen over gezonde voeding en voldoende bewegen. Het naleven van een goede levensstijl is belangrijk. Hiermee kan het risico op hart- en vaatziekten aanzienlijk worden verminderd. Afhankelijk van uw situatie kan medicatie worden gegeven om bijvoorbeeld uw cholesterol of bloeddruk te verlagen.


Zorggroep en zorgprogramma
De bij Medicamus aangesloten huisartsen begeleiden patiënten met een chronische ziekte via speciaal hiervoor ontwikkelde ‘ketenzorg-programma’s’. Hieraan leveren ook andere zorgverleners hun bijdrage zoals specialisten en diëtistes. De aanpak in de ketenzorg is dus multidisciplinair. Uw eigen huisarts blijft echter uw aanspreekpunt.

Een zorgprogramma beschrijft het zorgaanbod voor een specifieke, grote groep patiënten. Het is bewezen dat deelname aan zorgprogramma’s de kwaliteit van de zorg verhoogt. Onder meer door regelmatige controles van bijvoorbeeld uw bloedwaarden. Ook delen wij die resultaten van de behandeling die nodig zijn voor een goede afstemming van de zorg aan u.

Welke zorg ontvangt u via het zorgprogramma?
In nauw overleg met u wordt een persoonlijk behandelplan opgesteld. Binnen de CVRM-ketenzorg mag u rekenen op de volgende zorg:

  • Controles in de huisartsenpraktijk
  • Afhankelijk van de noodzaak, 1 tot 4 keer per jaar een bloedonderzoek
  • Begeleiding bij het gebruik van uw medicijnen
  • Voedingsadviezen door de praktijkondersteuner en waar nodig door de diëtist
  • Beweegadviezen, door de praktijkondersteuner en waar nodig verwijzen we naar een fysiotherapeut.

Op labonderzoek na zijn kosten voor ketenzorg niet van invloed op uw eigen risico.

Afspraken met zorgverzekeraars
Medicamus en de betrokken verzekeraars hebben afspraken gemaakt over de inhoud en betaling van het zorgprogramma. Toch zijn er helaas verschillen per polis mogelijk, vooral op het gebied van fysiotherapie. Hoeveel behandelingen voor fysiotherapie zitten er bijvoorbeeld in uw verzekering of zijn de kosten voor leefstijladvies gedekt? Uw verzekeraar kan u informatie geven als een deel van de kosten van de zorg voor uw eigen rekening komt.

Wat zijn de voordelen van deze aanpak?
Door de samenwerking van de verschillende disciplines:

  • Heeft u één persoon als aanspreekpunt voor uw gehele zorgprogramma
  • Krijgt u geen tegenstrijdige informatie van de verschillende hulpverleners
  • Is de administratie efficiënter, waardoor meer tijd aan u als patiënt kan worden besteed.

Meer informatie?