Laden

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Mijn medicijnen zijn op. Kan ik via de huisartsenspoedpost een herhaalrecept krijgen?

Alleen in dringende gevallen komt u in aanmerking voor een herhaalrecept. U krijgt dan nooit méér medicijnen op een recept dan nodig zijn tot het eerstvolgende spreekuur van uw eigen huisarts. Bepaalde medicijnen worden nooit via de huisartsenspoedpost verstrekt.